Ben jij onze nieuwe collega?

Wij zijn altijd op zoek naar goed personeel.

Ga snel naar onze vacatures!

 

Werkkostenregeling

Denk je aan de werkkostenregeling?

De tijd vliegt voorbij, de feestdagen staan inmiddels bijna voor de deur. Worden er feestjes/partijen of presentjes voor het personeel geregeld, dan zul je rekening moeten houden met de werkkostenregeling. Is de beschikbare vrije ruimte toereikend om deze zaken onbelast te mogen vergoeden of verstrekken? De hoogte van de vrije ruimte is afhankelijk van de loonsom, en bij overschrijding van de vrije ruimte ben je als werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Vragen over de werkkostenregeling? Of heb je een praktijkvoorbeeld welke je aan ons wil voorleggen? Neem dan contact op met Niels van Bavel van ons kantoor.

Belangrijk: Wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Met ingang van 1 juli 2017 worden er meerdere wijzigingen doorgevoerd binnen de Arbeidsomstandighedenwet. Met deze aanpassing wilt de overheid het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Enkele wijzigingen zijn:

  • De versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts;
  • een basiscontract voor arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht.

Wat moet jij als werkgever nu doen?!?

Indien je bent aangesloten bij een arbodienstverlener kunt je voor meer informatie bij je contactpersoon terecht. Zo niet, dan kun je voor eventuele vragen of opmerkingen ook contact opnemen met Niels van Bavel van ons kantoor .