RB Prinsjesdagspecial 2018

‘Om vol vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken, moeten we daarom juist nu ons fundament versterken,
en reserves aanleggen. Zo werkt het kabinet aan een sterker Nederland van ons allemaal, voor ons allemaal.
Voor nu, en in de toekomst’, aldus Wopke Hoekstra, Minister van Financiën.

Op de derde dinsdag van september 2018 werden de Miljoennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket
voor 2019 aangeboden aan de Tweede kamer.

Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2019 bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen:
1. Belastingplan 2019 (Kamerstuk 35026).
2. Overige fiscale maatregelen 2019 (Kamerstuk 35027).
3. Wet bronbelasting 2020 (Kamerstuk 35028).
4. Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (Kamerstuk 35029).
5. Implementatie richtlijn elektronische handel (Kamerstuk 35032).
6. Wet modernisering kleineondernemersregeling (Kamerstuk 35033).
7. Kansspelbelasting sportweddenschappen (Kamerstuk 35031).

Open het pdf bestand voor de volledige RB prinsjedagspecial 2018.

Lees meer

Privacyverklaring

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Phidra Accountants & Adviseurs zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Phidra Accountants & Adviseurs zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Phidra Accountants & Adviseurs heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Phidra Accountants & Adviseurs

Phidra Accountants & Adviseurs stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.  Phidra Accountants & Adviseurs houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy-beleid van Phidra Accountants & Adviseurs wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Phidra Accountants & Adviseurs persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Wij verwijzen verder naar onze privacyverklaring

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Phidra Accountants & Adviseurs, en de met haar in een groep verbonden ondernemingen, de verantwoordelijke is.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met het privacy-team van Phidra Accountants & Adviseurs e-mail: privacy@phidra.nl

Werkkostenregeling

Denk je aan de werkkostenregeling?

De tijd vliegt voorbij, de feestdagen staan inmiddels bijna voor de deur. Worden er feestjes/partijen of presentjes voor het personeel geregeld, dan zul je rekening moeten houden met de werkkostenregeling. Is de beschikbare vrije ruimte toereikend om deze zaken onbelast te mogen vergoeden of verstrekken? De hoogte van de vrije ruimte is afhankelijk van de loonsom, en bij overschrijding van de vrije ruimte ben je als werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Vragen over de werkkostenregeling? Of heb je een praktijkvoorbeeld welke je aan ons wil voorleggen? Neem dan contact op met Niels van Bavel van ons kantoor.