RB Prinsjesdagspecial 2019

Publicatiedatum: 18-9-2019 Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september 2019 uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra gekomen?  Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij. 1. Invoering tweeschijvenstelsel al in 2020. 2. Toptarief vennootschapsbelasting blijft 25% in 2020. 3. […]

Privacyverklaring

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Phidra Accountants & Adviseurs zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Phidra Accountants & Adviseurs zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Phidra Accountants & Adviseurs heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Phidra Accountants & Adviseurs

Phidra Accountants & Adviseurs stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.  Phidra Accountants & Adviseurs houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy-beleid van Phidra Accountants & Adviseurs wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Phidra Accountants & Adviseurs persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Wij verwijzen verder naar onze privacyverklaring

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Phidra Accountants & Adviseurs, en de met haar in een groep verbonden ondernemingen, de verantwoordelijke is.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met het privacy-team van Phidra Accountants & Adviseurs e-mail: privacy@phidra.nl

Werkkostenregeling

Denk je aan de werkkostenregeling?

De tijd vliegt voorbij, de feestdagen staan inmiddels bijna voor de deur. Worden er feestjes/partijen of presentjes voor het personeel geregeld, dan zul je rekening moeten houden met de werkkostenregeling. Is de beschikbare vrije ruimte toereikend om deze zaken onbelast te mogen vergoeden of verstrekken? De hoogte van de vrije ruimte is afhankelijk van de loonsom, en bij overschrijding van de vrije ruimte ben je als werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Vragen over de werkkostenregeling? Of heb je een praktijkvoorbeeld welke je aan ons wil voorleggen? Neem dan contact op met Niels van Bavel van ons kantoor.