Phidra Accountants & Adviseurs heeft een klokkenluidersregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van mogelijke misstanden die zich ten aanzien van Phidra Accountants & Adviseurs en/of zijn medewerkers voordoen. De volledige regeling kan worden gedownload: Klokkenluidersregeling

Vermoedens van misstanden, ondermeer in verband met een strafbaar feit, een schending van wet- en regelgeving, een onregelmatigheid in de persoonlijke omgang en dergelijke, kunnen vertrouwelijk kenbaar worden gemaakt. De melding, via het onderstaande klachtenformulier klokkenluidersregeling wordt rechtstreeks verzonden naar de externe vertrouwenspersoon, de heer H.J.M. Mantel AA te Santpoort-Zuid. Binnen 4 weken wordt u bericht over de behandeling van uw melding.

Op basis van art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) moet een accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluidersregeling.