Privacyverklaring

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Phidra Accountants & Adviseurs zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Phidra Accountants & Adviseurs zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Phidra Accountants & Adviseurs heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Phidra Accountants & Adviseurs

Phidra Accountants & Adviseurs stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.  Phidra Accountants & Adviseurs houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy-beleid van Phidra Accountants & Adviseurs wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Phidra Accountants & Adviseurs persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Wij verwijzen verder naar onze privacyverklaring

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Phidra Accountants & Adviseurs, en de met haar in een groep verbonden ondernemingen, de verantwoordelijke is.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met het privacy-team van Phidra Accountants & Adviseurs e-mail: privacy@phidra.nl