Belangrijk: Wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Met ingang van 1 juli 2017 worden er meerdere wijzigingen doorgevoerd binnen de Arbeidsomstandighedenwet. Met deze aanpassing wilt de overheid het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Enkele wijzigingen zijn:

  • De versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts;
  • een basiscontract voor arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht.

Wat moet jij als werkgever nu doen?!?

Indien je bent aangesloten bij een arbodienstverlener kunt je voor meer informatie bij je contactpersoon terecht. Zo niet, dan kun je voor eventuele vragen of opmerkingen ook contact opnemen met Niels van Bavel van ons kantoor .